Tulkin Yusupov

Tashkent, Uzbekistan

118 Termini    0 Glossari    1 Sostenitori    28160 Seguito da

Tulkin Yusupov

Tashkent, Uzbekistan

118 Termini    0 Glossari    1 Sostenitori    28160 Seguito da

Termini di Tulkin Yusupov

keton moddalar

Prodotti chimici organici; Acidi organici

Beta-oksimoy kislota, atsetosirka kislota va atsetondan iborat, jigarda moy kislotalar va uglevod almashinuvidan hosil bo'luvchi, tahminan 78:20:2 nisbatdagi moddalar aralashmasi. ...

kuch

Chimica; Chimica (generale)

Massaga ta'sir qilganda tezlanishga olib keladigan subyektiv tushuncha. Isaak Nyutonning ikkinchi harakat qonuniga asosan: kuch = massa * tezlanish.

proton

Chimica; Chimica (generale)

Yadroning musbat zaryadga ega tarkibiy qismi. Protonlar soni atom raqamiga teng.

Seguito da(28160) Vedi tutti

Sostenitori(1) Vedi tutti

Seguo(0) Vedi tutti

Tulkin Yusupov non segue ancora nessuno.