jsvonavec

Bratislava, Slovakia

24 Termini    0 Glossari    2 Sostenitori    14865 Seguito da

jsvonavec

Bratislava, Slovakia

24 Termini    0 Glossari    2 Sostenitori    14865 Seguito da

Termini di jsvonavec

rozoznanie dvojznačnosti

Telecomunicazioni; GPS (Global Positioning System)

Ak by mohla byť určená počiatočná hodnota dvojznačnosti pre každý pár satelit-prijímač, potom meranie dvojznačnej integrovanej nosnej fázy môže byť opravené, aby sa vytvorilo ...

analógový signál

Telecomunicazioni; GPS (Global Positioning System)

Hlavným znakom analógových signálov je, že sú spojité. Naproti tomu digitálne signály sa skladajú z hodnôt nameraných v diskrétnych intervaloch.

anténa

Telecomunicazioni; GPS (Global Positioning System)

Táto časť hardvéru prijímača GPS, ktorý príjíma (a niekedy zosilňuje) prichádzajúce signály v L pásme. Antény sa objavujú vo všetkých tvaroch a veľkostiach, ale v súčasnosti ...

Sostenitori(2) Vedi tutti

Seguo(0) Vedi tutti

jsvonavec non segue ancora nessuno.