Mala Trivedi

Mumbai, India

7 Termini    0 Glossari    3 Sostenitori    26564 Seguito da

Mala Trivedi

Mumbai, India

7 Termini    0 Glossari    3 Sostenitori    26564 Seguito da

Termini di Mala Trivedi

સહ - પ્રાધ્યાપક

Istruzione;

એક સત્તા,ભાગીદારી જેવી અસમાવિષ્ઠ સતા,જેના પર રોકાણકારની નોંધપાત્ર અસર છે અને જે ન તો સહાયક કે ન તો સંયુક્ત સાહસમાં રસ ધરાવે ...

ડૉક્ટરની પદવીને લગતો મહાનિબંધ

Istruzione; Istituti superiori e università

મૂળ સંશોધન અને પરિણામો પરથી નિયમ અનુસાર બનેલો મહાનિબંધ અથવા સવિસ્તાર વિવરણાત્મક પ્રબંધ કે જે ઉમેદવારની ઉપાધી અથવા વ્યવસાયિક લાયકાત માટેના આધાર માટે રજુ કરવામાં આવે ...

મુડલ

Istruzione; Scuole

મુડલ નિઃશુલ્ક અભ્યાસક્રમ સંચાલકીય પદ્ધતિ (સીએમએસ), જે શૈક્ષણિક સંચાલકીય પદ્ધતિ (એલએમએસ) અથવા વાસ્તવિક શૈક્ષણિક વાતાવરણ (વીએલઈ)તરીકે પણ ઓળખાય છે, શિક્ષકો જેનો ઉપયોગ અસરકારક ઓનલાઈન ...

Seguo(0) Vedi tutti

Mala Trivedi non segue ancora nessuno.