nowwa

Samarkand, Uzbekistan

2 Termini    0 Glossari    2 Sostenitori    30052 Seguito da

nowwa

Samarkand, Uzbekistan

2 Termini    0 Glossari    2 Sostenitori    30052 Seguito da

Termini di nowwa

Faollik,Yorqinlik

Pubblicità; Cartellone pubblicitario

Ba'zan yorqinlik xam deyiladi. Suyuq Kristalli Ekranlar (SKE)sanoatida ekranni bir kvadrat metrdagi yorug'ligini kandela o'lchov birligida o'lchanishiga aytiladi, ba'zan nit xam ...

Takroriy, tez-tez, chastota

Astronomia; Astronomia (generale)

To'lqinni xar soniyada bosib o'tadigan nuqtalar miqdori. Gerts (Hz)da o'lchanadi. Elektromagnit nurlanishda chastota to'lqinlar uzunligiga teskari proportsional.

Collected Terms

printer

Computer; Periferiche PC

Kompyuter tomonidan yaratilgan ma’lumot nusxasini qog‘oz va boshqa media vositalarida chop etuvchi tashqi qurilma turi