Marijana Dojčinović

Belgrade, Serbia

2069 Termini    0 Glossari    17 Sostenitori    51918 Seguito da

Marijana Dojčinović

Belgrade, Serbia

2069 Termini    0 Glossari    17 Sostenitori    51918 Seguito da

Termini di Marijana Dojčinović

Bader- Mejnhofov fenomen

Istruzione; Conoscenza

Fenomen koji se javlja kada osoba uči novu reč ili koncept, koji se ponovo javlja u reči ili konceptu posle kraćeg vremenskog perioda, ponekad više puta.

grana masline

Istruzione; Vocabolario SAT

Grana drveta masline kao simbol mira.

Međunarodni Dan Muzeja

Vacanze; Festival

Međunarodni Dan Muzeja je proslava koja se održava oko 18. maja svake godine kako bi se podigla svest o značaju muzeja u razvoju ljudskog društva. Organizovan je od strane ...