thinhnguyen

Vietnam

Rates upon request.

74 Termini    0 Glossari    3 Sostenitori    47204 Seguito da

thinhnguyen

Vietnam

Rates upon request.

74 Termini    0 Glossari    3 Sostenitori    47204 Seguito da

Termini di thinhnguyen

micrô

Apparecchiature audio;

Một thiết bị (bộ chuyển đổi) được sử dụng để chuyển đổi các sóng âm thanh thành một dòng điện biến đổi; thông thường được đưa vào một bộ khuếch đại và hoặc là được ghi lại hoặc ...

loa phóng thanh

Apparecchiature audio;

Bộ biến điện-âm thanh chuyển đổi các tín hiệu điện thành các âm thanh đủ lớn để nghe thấy ở một khoảng cách.

kiểm tra

Contabilità; Revisione

Một mẫu từ một tập hợp để ước định các đặc trưng của tập hợp đó.