Vijayalakshmi Raghunath

Chennai, India

Rhetorician!!!

307 Termini    0 Glossari    0 Sostenitori    20784 Seguito da

Vijayalakshmi Raghunath

Chennai, India

Rhetorician!!!

307 Termini    0 Glossari    0 Sostenitori    20784 Seguito da

Termini di Vijayalakshmi Raghunath

தோல் சுருக்க நீக்கறுவை சிகிச்சை

Bellezza; Chirurgia cosmetica

பொதுவாக முக தூக்குதல் என்படும் இந்த அறுவை சிகிச்சை முகம் மற்றும் கழுத்து ஆகுய பகுதிகளின் சோம்புதல், தோய்வுறல் மற்றும் தோல் சுருக்கம் நீக்குவதற்கு செய்யப்படுகிறது. ...

இலவங்கம்

Cibo (altro); Erbe e spezie

மசாலா (முழு அல்லது அரைத்த) விளக்கம்: ட்ராபிகல் பசுமையான கிராம்பு மரத்தில் சிவப்பு கலந்த பழுப்பு, ஆணி வடிவ மொட்டுகள். நறுமணம், உறைப்பு, இனிப்பு. பெரும் ஆற்றல் உடைய சுவை ஆக முடியும் ...

டிப்பி

Cibo (altro);

உயர் தரமுள்ள தேயிலைகள் இன் இலைகள் வெள்ளை அல்லது தங்க நுனிப்பகுதி மூலமாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை விவரிக்கும் ஒரு ...

Seguito da(20784) Vedi tutti

Sostenitori(0) Vedi tutti

Non c'è ancora nessuno che segue Vijayalakshmi Raghunath.

Seguo(0) Vedi tutti

Vijayalakshmi Raghunath non segue ancora nessuno.