zsenthil

Chennai, India

2 Termini    0 Glossari    0 Sostenitori    16690 Seguito da

zsenthil

Chennai, India

2 Termini    0 Glossari    0 Sostenitori    16690 Seguito da

Termini di zsenthil

புளூடூத் ™

Comunicazione mobile; Apparecchiature Bluetooth

புளூடூத் என்பது நிலையான மற்று மொபைல் சாதனங்களிலிருந்து (குறுநீள ரேடியோ அலைகளைப் பயன்படுத்தி குறுகியத் தொலைவுக்குள் தரவுகளை பகிர்ந்துகொள்வதற்கான ஒரு பொதுநிலை கம்பியில்லாத் தொடர்பு ...

கோப்பு மேலாளர்

Computer;

உங்கள் கோப்புகளை (படங்கள், வலை பக்கங்கள், விளையாட்டுகள், போன்றவை) ஒழுங்கமைத்துக்கொள்ளும் பணிகளை (புதிய கோப்பைச் சேர்க்க, இருக்கும் கோப்பை நீக்க, கோப்புகளை பிரதியெடுக்க, போன்றவை)சுல ...

Seguito da(16690) Vedi tutti

Sostenitori(0) Vedi tutti

Non c'è ancora nessuno che segue zsenthil.

Seguo(0) Vedi tutti

zsenthil non segue ancora nessuno.