Home > Blossary: banking glossary
FRENCH . CROATIAN BANKING GLOSSARY

Category:

Company: AAAdomen

2 Terms

Created by: GORDANA

Number of Blossarys: 6

My Terms
Collected Terms

Action à Dividende Prioritaire (ADP) = Preferencijalne, povlaštene dionice (Preference share) Dionica koja donosiocu/vlasniku daje pravo na dividendu veću od dividende isplaćene za redovitu dionicu, a isplata takve dividende ima prednost u odnosu na druge dividende. Vlasnici takvih dionica također imaju prednost pred redovitim dionicama u slučaju likvidacije kompanije, jer se njima najprije isplaćuje dio uloženog kapitala. Za uzvrat, vlasnici povlaštenih dionica nemaju pravo glasa na Generalnoj skupštini dioničara. Udio povlaštenih dionica u ukupnom kapitalu poduzeća ograničen je na 25%.

Domain: Banking; Category: Investment banking

عمل à ديفيديندي سمي (ADP) = بريفيرينسيجالني، povlaštene ديونيسي (تفضيل حصة) ديونيكا koja دونوسيوكو/فلاسنكو دي برافو نا ديفيديندو veću od ديفيديندي isplaćene زا ريدوفيتو ديونيكو إيسبلاتا تاكفي ديفيديندي ima بريدنوست ش أودنوسو نا دراج ديفيديندي. فلاسنيسي تاكفيه ديونيكا također imaju بريدنوست البيانات ريدوفيتيم ديونيكاما يو slučaju ليكفيداسيجي كومبانيجي، سراج الدين جيري نييما isplaćuje ناجبريجي ديو كابيتالا uloženog. زا أوزفرات، فلاسنيسي povlaštenih ديونيكا نيماجو برافو جلاسا نا جينيرالنوج skupštini dioničara. أوديو povlaštenih ديونيكا يو أوكوبنوم كابيتالو poduzeća ograničen جي نا 25%.

Domain: Banking; Category: Investment banking

Banka je kreditna ustanova ovlaštena za obavljanje bankarskih poslova. Jedino su banke ovlaštene da bez ograničenja primaju od građana štedne uloge po viđenju ili na rok kraći od dvije godine. To uključuje komercijalne banke i banques coopératives et mutualistes (to su banke u kojima su dioničari isključivo njihovi klijenti. „Cooperative je međunarodni izraz, a mutualiste isključivo francuski.) (Kooperativne banke imaju često međunarodnu vlasničku strukturu), te gradske štedionice. Ove potonje su javne kreditne ustanove koje također isplaćuju i socijalnu pomoć, a imaju monopol nad odobravanjem zajmova uz jamstva ili pologe.

Domain: Banking; Category: Investment banking

Banka je كريديتنا استانوفا ovlaštena زا أوبافلجانجي بانكارسكيه بوسلوفا. جيدينو سو بانكي ovlaštene دا بز ograničenja بريماجو od građana štedne أولوجي بو viđenju إيلي نا جمهورية كوريا kraći od دبي جودين. لانكي كوميرسيجالني uključuje أنا التعاونيات المصارف et موتواليستيس (إلى سو بانكي يو كوجيما سو dioničari isključivo نجيهوفي كليجينتي. "التعاونية je međunarodni izraz، الفرنسية isključivo موتواليستي.) (كوبيراتيفني بانكي imaju često međunarodnu vlasničku ستروكتورو)، štedionice جرادسكي الشركة المصرية للاتصالات. أوفه بوتونجي سو جافنى كريديتني أوستانوفي koje također isplaćuju أنا سوسيجالنو pomoć، imaju monopol nad أودوبرافانجيم زاجموفا uz جامستفا إيلي بلوج.

Domain: Banking; Category: Investment banking

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys