Home > Blossary: banking glossary
FRENCH . CROATIAN BANKING GLOSSARY

Category:

Company: AAAdomen

2 Terms

Created by: GORDANA

Number of Blossarys: 6

My Terms
Collected Terms

Action à Dividende Prioritaire (ADP) = Preferencijalne, povlaštene dionice (Preference share) Dionica koja donosiocu/vlasniku daje pravo na dividendu veću od dividende isplaćene za redovitu dionicu, a isplata takve dividende ima prednost u odnosu na druge dividende. Vlasnici takvih dionica također imaju prednost pred redovitim dionicama u slučaju likvidacije kompanije, jer se njima najprije isplaćuje dio uloženog kapitala. Za uzvrat, vlasnici povlaštenih dionica nemaju pravo glasa na Generalnoj skupštini dioničara. Udio povlaštenih dionica u ukupnom kapitalu poduzeća ograničen je na 25%.

Domain: Banking; Category: Investment banking

Azione à Dividende Prioritaire (ADP) = Preferencijalne, povlaštene dionice (quota di preferenza) Dionica koja donosiocu/vlasniku daje pravo na dividendu veću od dividende isplaćene za redovitu dionicu, a isplata takve dividende ima prednost u odnosu na druge dividende. Vlasnici takvih dionica također imaju prednost pred redovitim dionicama u slucaju likvidacije kompanije, jer se Petraru najprije isplaćuje dio uloženog kapitala. Za uzvrat, vlasnici povlaštenih dionica nemaju pravo glasa na Generalnoj skupštini dioničara. Udio povlaštenih dionica u ukupnom kapitalu poduzeća ograničen je na 25%.

Domain: Banking; Category: Investment banking

Banka je kreditna ustanova ovlaštena za obavljanje bankarskih poslova. Jedino su banke ovlaštene da bez ograničenja primaju od građana štedne uloge po viđenju ili na rok kraći od dvije godine. To uključuje komercijalne banke i banques coopératives et mutualistes (to su banke u kojima su dioničari isključivo njihovi klijenti. „Cooperative je međunarodni izraz, a mutualiste isključivo francuski.) (Kooperativne banke imaju često međunarodnu vlasničku strukturu), te gradske štedionice. Ove potonje su javne kreditne ustanove koje također isplaćuju i socijalnu pomoć, a imaju monopol nad odobravanjem zajmova uz jamstva ili pologe.

Domain: Banking; Category: Investment banking

Banka je carte ustanova ovlaštena za obavljanje bankarskih poslova. Testo di Jedino su banke ovlaštene da bez ograničenja primaju od građana štedne uloge po viđenju ili na rok kraći od dvije godine. A uključuje komercijalne banke ho banques coopératives et mutualistes (a su banke u kojima su dioničari isključivo njihovi klijenti. "Cooperativa je međunarodni izraz, un mutualiste isključivo francuski.) (Kooperativne banke imaju često međunarodnu vlasničku strukturu), štedionice gradske te. Ove potonje su javne kreditne ustanove koje također isplaćuju ho socijalnu pomoć, un imaju monopol nad odobravanjem zajmova uz jamstva ili pologe.

Domain: Banking; Category: Investment banking

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys