Home > Blossary: Viser
Viser Glossary

Category:

Company: Volkswagen

3 Terms

Created by: ljcremer

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Uređaj (transduktor) koji se koristi da pretvori zvučne talase u digitalne ili analogne signale; obično se priključuje u pojačivač i koristi za snimanje ili puštanje u etar.

Domain: Events; Category: Awards

Uređaj koji povećava amplitudu električnog signala, pogotovu uređaj koji koristi tranzistore i elektronske cevi.

Domain: Events; Category: Awards

Odnosi se na kombinaciju zvuka i slike (na primer, kombinacija televizije i ozvučenih slika).

Domain: Events; Category: Awards

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys