Home > Termini > Igbo (IG) > okwu na ihe nkiri

okwu na ihe nkiri

ihe gbasara olu okwu na ihe a na-elekiri anya(dịka televishọn na foto eji okwu rụọ).

0
Aggiungi a My Glossary

Lascia un commento?

Per rispondere alla discussione devi effettuare l'accesso.

Termini nelle notizie

Termini in evidenza

Emmanuel Chima Ugokwe
  • 0

    Termini

  • 0

    Glossari

  • 1

    Sostenitori

Settore/Dominio: Prodotti per animali Categoria: Collari e guinzagli

ọgbịrị

Eriri(ụdọ, eriri siri ike, ata) ụdịrị eriri(maọbụ ndịọzọ dị iche) nke a na-etinye anụmanụ n'olu iji n'eduzi ya.