Home > Blossary: banking glossary
FRENCH . CROATIAN BANKING GLOSSARY

Categoria:

Company: AAAdomen

2 Terms

Created by: GORDANA

Number of Blossarys: 6

I miei termini
Collected Terms

Azione à Dividende Prioritaire (ADP) = Preferencijalne, povlaštene dionice (quota di preferenza) Dionica koja donosiocu/vlasniku daje pravo na dividendu veću od dividende isplaćene za redovitu ...

Domain: Banking; Categoria: Investment banking

Banka je carte ustanova ovlaštena za obavljanje bankarskih poslova. Testo di Jedino su banke ovlaštene da bez ograničenja primaju od građana štedne uloge po viđenju ili na rok kraći od dvije ...

Domain: Banking; Categoria: Investment banking

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys