Home > Termini > Croato (HR) > banka

banka

Banka je kreditna ustanova ovlaštena za obavljanje bankarskih poslova. Jedino su banke ovlaštene da bez ograničenja primaju od građana štedne uloge po viđenju ili na rok kraći od dvije godine.

To uključuje komercijalne banke i banques coopératives et mutualistes (to su banke u kojima su dioničari isključivo njihovi klijenti. „Cooperative je međunarodni izraz, a mutualiste isključivo francuski.) (Kooperativne banke imaju često međunarodnu vlasničku strukturu), te gradske štedionice. Ove potonje su javne kreditne ustanove koje također isplaćuju i socijalnu pomoć, a imaju monopol nad odobravanjem zajmova uz jamstva ili pologe.

0
Aggiungi a My Glossary

Lascia un commento?

Per rispondere alla discussione devi effettuare l'accesso.

Termini nelle notizie

Termini in evidenza

Marija Horvat
  • 13011

    Termini

  • 21

    Glossari

  • 2

    Sostenitori

Settore/Dominio: Biologia Categoria: Biologia marina

riba vampir

Nova riblja vrsta otkrivena u rijeci Mekong 2009. godine Riba vampir naziva se tako jer ima dva očnjaka na prednjem dijelu gornje čeljusti.