Home > Blossary: ABCD AWARD
An award given to employees who does exemplary work to encourage them to excel more.

Kategori:

2 Terms

Created by: vtabora

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms

menjelaskan pasta yang sudah matang sehingga menjadi kenyal tetapi tidak keras. Juga digunakan untuk mengacu pada beras dan kacang-kacangan.

Domain: Restaurants; Industri/Domain: Fine dining

mô tả mì ống đã được nấu chín cho dai nhưng không cứng. Cũng được sử dụng với gạo và đậu.

Domain: Restaurants; Industri/Domain: Fine dining

Terjadi jika Anda memesan suatu produk yang saat ini tidak tersedia, yang akan dikirim kemudian.

Domain: Restaurants; Industri/Domain: Fine dining

Khi bạn đặt hàng một sản phẩm mà không có trong kho nhưng sẽ được chuyển vào một ngày sau đó.

Domain: Restaurants; Industri/Domain: Fine dining

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Pos  
Other Blossarys